Länkar

Intresserad av släktforskning?

Släktforskningsportalen Rötter
www.genealogi.se

Hos SVAR på Riksarkivet kan du titta på kyrkoarkivalier m m via Internet.
www.svar.ra.se

Här finns de statliga arkiven samlade.
www.statensarkiv.se

Hos Genline kan du också titta i kyrkoarkivalier via Internet.
www.genline.se

Hos Arkiv Digital kan du köpa kyrkoarkivalier på CD-skiva eller titta i kyrkoarkivalier m m via Internet.
www.arkivdigital.se

Hos Institutet för språk och folkminnen kan du t ex lyssna på dialekter.
www.sofi.se

Hos Dis kan du titta på släktforskarprogrammet som jag använder, Disgen.
Där kan du också söka i soldatregistret och bland Dismedlemmarnas anor.
www.dis.se

Hos Geni kan du på ett enkelt sätt bygga ditt eget släktträd tillsammans med både dina nära och avlägsna släktingar.
www.geni.com

 

Intresserad av geografi?

Besök Lantmäteriets webbplats. Där kan du söka efter platser som börjar med Stral. Där kan du också beställa kopior av gamla kartor t ex.
www.lantmateriet.se

 

Intresserad av fåglar?

Delta i den årliga fågelräkningen vid ditt fågelbord.
www.sofnet.org

 

 
 

  Släkterna Strahls webbplats · www.strahl.se · 2007