Samuel Strahl
Soldat för roten 118 Äspenäs, Kalmar Regemente

  Nils Strahl
Soldat för roten 27 Tellerda, Kalmar Regemente

  Johan A Strahl
Soldat för roten 73 Lönåsen, Kalmar Regemente

  Anders J Strahl
Volontär vid Hallands Bataljon

  Johan E Strahl
Underofficer vid Wendes Artilleri Regemente

Soldaterna

Lite bakgrundshistoria

Indelningsverket startade på 1680-talet och fanns kvar till 1901. Därefter vidtog värnplikten. Varje rote (del av en socken) skulle hålla en soldat. Rotebonden eller -bönderna inom sitt rote svarade för soldatens underhåll.

Den första källan som man som släktforskare använder för att forska kring soldater är generalmönsterrullan. Den skulle upprättas vid stora mönstringar på regementet vart tredje år.

I generalmönsterrullan finns soldatens namn, hans nummer och vilket rote han var soldat för. Här kan man också få veta soldatens längd och när han var född och hur länge han varit soldat.

Ofta döptes soldaten av dess kompanichef och fick sitt soldatnamn av honom. På 1600- och 1700-talen var det vanligt med namn på djur, fiskar, växter och egenskaper, t ex Räv, Abborre, Lilja och Frimodig. Från senare delen av 1700-talet blev det vanligt att man fick namn efter den ort/ställe som man kom ifrån. Om man bodde i t ex Dunshult så kunde man få heta Dun eller Dunqvist.

Ofta fick soldaterna som avlöste varandra på samma soldattorp samma soldatnamn.

Under 1800-talet blev det vanligt att barnen till soldaten behöll soldatnamnet som sitt efternamn. Detta var mycket ovanligt tidigare.

En volontär var en kontraktanställd värnpliktig.

Klicka på länkarna här bredvid och läs mer om soldaterna Strahl!

Besök Krigsarkivet på Internet.

 
 

  Släkterna Strahls webbplats · www.strahl.se · 2007